titelbalk home

RIDER Andy Dellenoy One-man-band / Zanger Andy Dellenoy

Wij werken met een 'rider'. Dat is een document waar onze 'eisen' in staan zodat wij er zeker van zijn dat een optreden volgens plan kan verlopen, zonder dat er nare verrassingen zijn voor de opdrachtgever of voor onze medewerkers. De rider bevat informatie over de technische aspecten van de Andy Dellenoy shows. Zo vindt u informatie over de stroomvoorziening, de benodigde podiumruimte, de bereikbaarheid van het podium, en ons gebruikte apparatuur. Bij het boeken van onze shows, bent u verplicht om de voorwaarden zoals vermeld in deze rider te accepteren.

<Download hier de rider in PDF formaat>


Inhoud

Terminologie
Bereikbaarheid podium
Trappen, en opbouw op een andere verdieping dan de begane grond
Podium
Open lucht optreden
Opbouw  van de apparatuur voor het optreden
Afbouw van de apparatuur na het optreden
Kleedkamer
Stroom voorziening
Inprikken op bestaande installatie
F.O.H. is al aanwezig
Andy Dellenoy als gastzanger
Veiligheid tijdens het optreden
Pauze en pauzemuziek
Consumpties
Eten
Gebruikte apparatuur tot 350 personen van de Dellenoy’s

 

Terminologie

Stagehands
Met “stagehands” wordt bedoeld: Nuchtere personen die fysiek sterk zijn en meehelpen met het versjouwen van de apparatuur op verantwoorde wijze, zonder schade te berokkenen.

F.O.H.
Front of House. De geluidsapparatuur die wordt gebruikt om het geluid te versterken naar het publiek toe. Het geluid in de zaal.

Monitor
Een speaker die de artiest gebruikt om de geluidsmix zelf te kunnen horen.

Volledig vrije (stroom)groep
Onder “volledig vrije groep” wordt bedoeld: Een stroomgroep van 16 ampère/230 volt waar geen enkele andere stroomverbruiker op aangesloten is. De 16 ampère moet geheel beschikbaar zijn.

Gastzanger optreden
Een optreden van plusminus 30 minuten van de artiesten, waarbij geen instrumenten gebruikt worden maar alleen orkestbanden. Meestal als tussenact bij een DJ / orkest of op artiestenmiddagen. Hierbij wordt de geluidsinstallatie, en de bediening daarvan, verzorgd door de opdrachtgever.

Bereikbaarheid podium

Omdat de meeste (zware) apparatuur voorzien zijn van kleine wielen dient het vloeroppervlak tussen de auto en het podium een harde ondergrond te zijn. Geen zand, gras of kiezelstenen. De afstand tussen het podium en wagen dient niet groter te zijn dan +/- 20 meter.

Indien het niet anders mogelijk is, dan dient u zelf te zorgen voor 2 stagehands die meehelpen met het zorgvuldig dragen/tillen/verplaatsen van de apparatuur.
Deze dienen dan ook bij het inladen aanwezig te zijn! (aanwezigheid is nodig tot 1,5 uur na het optreden).  
Bij het niet aanwezig zijn van stagehands wanneer de goederen niet verreden kunnen worden, dan kan er simpelweg niet opgebouwd worden, en dus ook niet worden opgetreden. Hierbij vervalt uw recht tot het voldoen van de afgesproken gage niet. Bij het niet aanwezig zijn van deze personen na het optreden wordt u een boete in rekening gebracht van € 200,00.

Trappen, en opbouw op een andere verdieping dan de begane grond

Indien het optreden niet op de begane grond plaatsvindt en/of dat er trappen met meer dan 4 treden genomen moeten worden om het podium te bereiken, dan dient er een lift aanwezig te zijn. Tevens dient dit door u duidelijk kenbaar gemaakt te worden op het contract, zodat men rekening kan houden met een langere opbouwtijd.

Per hoge uitzondering, schriftelijk overeengekomen, kan er een optreden aangenomen worden wanneer er geen lift aanwezig is. Indien bij aankomst blijkt dat er trappen zijn zonder lift dan kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om op te bouwen en dus kan er geen optreden plaatsvinden. Hierbij vervalt uw recht tot het voldoen van de afgesproken gage niet. Vooral wanneer u de one-man-band of Andy Dellenoy solo boekt, zijn de aanwezigheid van trappen een probleem.

Podium

Indien er een podium aanwezig is, dient deze minimaal van de volgende afmeting te zijn:
Andy Dellenoy One man band:     3m breed, 2m diep

Indien alleen Andy Dellenoy geboekt wordt en het podium hoger is dan 50 cm, dan dient er een stagehand aanwezig te zijn om mee te helpen het apparatuur op het podium te tillen.

Openlucht optreden

Bij het optreden in de open lucht dient er een wind-dichte en waterdichte overkapping aanwezig te zijn welke de minimale gestelde podiumruimte volledig overkapt, zodat de weersomstandigheden zoals wind en regen nooit schade kan aanbrengen aan de apparatuur en de artiest. Er wordt gebruik gemaakt van gevoelige electronische apparatuur. Het minste spatje water kan schade of kortsluiting veroorzaken!

Opbouw  van de apparatuur voor het optreden

De artiesten zullen ongeveer 1,5 uur voor het optreden aanwezig zijn. Ze zullen dan de apparatuur opbouwen, soundchecken en zichzelf opfrissen en omkleden.

Afbouw van de apparatuur na het optreden

Na afloop van het optreden zullen de artiesten een korte pauze (+/- 15 minuten) nemen met bijvoorbeeld een kop koffie of een drankje. Deze tijd wordt ook gebruikt om contact te hebben met het publiek.
Daarna zullen zij zich gaan omkleden en de apparatuur gaan afbreken en inladen. Houdt u er rekening mee dat de artiesten nog ongeveer 1 uur nodig hebben om af te breken en in te laden.

Kleedkamer

De opdrachtgever dient te voorzien in een schone, voor het publiek afgesloten ruimte waar de artiesten zich kunnen omkleden en zich kunnen opfrissen.

Stroom voorziening

Stroomaansluitingen die op het podium aanwezig dient te zijn:
1 x krachtstroom 380V/CEE 16  (=3 x 16A230V)
OF
Minimaal 1 groep van 230 volt/16 ampère, geaard, volledig vrij. Om 100% zeker te zijn dat de stoppen niet doorslaan, adviseren wij 2 vrije stroomgroepen van 230V/16A.

Inprikken: Indien er al een FOH installatie aanwezig is waarop wij onze podium apparatuur aansluiten, dan is 1 volledig vrije groep voldoende.

Tevens dienen de stroomgroepen schoon te zijn.  Er mogen geen storing veroorzakende stroomverbruikers op dezelfde groep aangesloten worden op de gebruikte stroomgroepen van de artiest, zoals bijvoorbeeld: Koelingen (waaronder biertap koelingen, koelkasten, airco), warmhoud-/ verwarmingsapparatuur (waaronder elektrisch koken, koffieapparaten, magnetron, kachels), TL-verlichting, dimmer installaties (gedimd licht).

Inprikken op bestaande installatie

Vaak wordt er gevraagd om het geluid door te lussen (inprikken) naar een bestaande installatie van de locatie. De artiest zal dan ter plaatse bekijken of de kwaliteit van de gebruikte installatie op de locatie voldoende is. Realiseer daarbij dat muziek van een CD heel anders is dan live-muziek, waarbij veel meer dynamiek in de muziek aanwezig is.  (Als voorbeeld:  Het geluid van een CD kan fantastisch klinken, maar wanneer er dan live gezongen of piano gespeeld wordt, kraakt het geluid uit de boxen door overbelasting.)

Meestal wordt de eigen P.A. van de artiest opgesteld, en kan er als ondersteuning doorgelust worden naar de installatie van de locatie. (Zodat er overal wat te horen is).

Indien er doorgelust/ingeprikt moet worden: U krijgt dan 2 XLR Male stekkers die u in uw installatie kunt aansluiten.

F.O.H. is al aanwezig

Ten alle tijden: De Front of House (F.O.H.) dient van professionele kwaliteit te zijn, met voldoende capaciteit om op een behoorlijk volumeniveau het aanwezige publiek te kunnen bereiken. Met een ‘achtergrond’ volume kun je bijna geen feest maken! (Dit is natuurlijk wel voldoende tijdens easy-listening sessies.) Indien de kwaliteit van de F.O.H. dermate slecht is dat de artiest met zijn optreden in diskrediet wordt gebracht, dan kan dit optreden geweigerd worden door de artiesten. Hierbij vervalt uw recht tot het voldoen van de afgesproken gage niet.

Op het podium dient 1 vrije stroomgroep van 230V/16A aanwezig te zijn.

Indien de F.O.H. al aanwezig is, ontvangt u van ons een stereosignaal in de vorm van 2 XLR Male kabels. (Plus/minus 5 meter lang). Wij hebben beschikking over eigen monitoring en een podium mengtafel.
Wij hebben een zogenoemd ‘taperack’ met een eigen mengtafel, 2 draadloze Sennheiser microfoons, 2 minidisc spelers, USB speler, galm en EQ. Deze hebben wij nodig tijdens onze optredens met de instrumenten omdat wij tijdens het spelen onze mix bepalen, de minidisc spelers gebruiken, e.d..

Andy Dellenoy als gastzanger

Benodigd: 1 (liefst draadloze) shure sm58 beta microfoon of Sennheiser (type 835/845/945), minidisc speler, galm, en 1 of 2 monitors op het podium. Tenzij anders overeengekomen hebben wij zelf géén geluidsman.

Indien u geen beschikking heeft over een geluidsman, dan verzorgen Andy dit zelf tijdens het optreden. Hij plaatst dan een tape-rack (met alle apparatuur) op het podium en bediend deze tijdens het optreden. Wij hebben met deze optredens géén F.O.H. apparatuur bij, tenzij anders overeengekomen. (Boxen voor in de zaal).

Veiligheid tijdens het optreden

Ten alle tijden dient de apparatuur (en natuurlijk ook de artiest) ‘veilig’ te staan voor het feestende publiek. De apparatuur moet niet omver gelopen kunnen worden door het dansende/feestende publiek. (Dit gebeurt namelijk wèl wanneer de band ook op de dansvloer staat!) Niets is zo vervelend als een optreden dat moet stoppen omdat de apparatuur op de grond ligt.

De meest voor de hand liggende methode is het gebruik van een podium die zodoende afstand creëert tussen de dansvloer en de apparatuur. Overigens zal de noodzaak van een podium voor de veiligheid van de apparatuur in een bijvoorbeeld een café meer aanwezig zijn dan bij het maken van easy-listening muziek in een restaurant.

Het gebeurt helaas wel eens dat een klant (uit het publiek) iets teveel heeft gedronken of iets te enthousiast wordt waardoor deze een optreden belemmeren. Daarom:
Personen die het optreden op welke manier dan ook belemmeren, dienen door de opdrachtgever uit de buurt van het podium gehouden te worden.

Pauze en pauzemuziek

De artiest neemt na ongeveer 1 tot 1,5 uur (afhankelijk van de situatie) een kleine pauze van ongeveer 15 minuten. In de pauze is er passende pauzemuziek beschikbaar. U hoeft daar in principe dus niet naar om te kijken.
Indien u zelf pauzemuziek wenst te draaien, dan is er wel het vriendelijke doch dringende verzoek om dat in dezelfde sfeer te houden als het repertoire van de artiest. Omdat anders erg veel moeite gedaan moet worden om het publiek weer in de sfeer van de artiesten te krijgen. Als voorbeeld: Indien er door u in de pauze house-, hardcore- of jumpstyle muziek gedraaid wordt, en de artiest begint daarna weer met amusement muziek, dan ligt dat geheel buiten de opgebouwde sfeer van dat moment.

Consumpties

U dient de artiest in alle redelijkheid te voorzien van consumpties. Gemiddeld genomen 1 à 2 consumpties per uur per persoon. De drank die door Andy genuttigd wordt:
Andy Dellenoy: 7-up met vieux mix (gèèn Cola!) / Afgewisseld met spa-rood.
(Waarbij opgemerkt dat de artiesten professioneel genoeg zijn om nooit dronken op het podium te staan! Dus geen stelling aannemen: “De artiesten krijgen geen alcohol”!)

Eten

Indien de tijdspanne van het optreden plaatsvindt in een periode dat het normaal gesproken ‘etenstijd’ is, dan wordt er van u een maaltijd verwacht welke tijdens een pauze genuttigd kan worden.

Gebruikte apparatuur tot 350 personen van de Dellenoy’s

Standaard bij een optreden wordt er gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:

1-    F.O.H. Master Audio versterker, 2 x 18” baskasten, 2 x 15” plus hoorn topkast. Totaal vermogen: 900 watt per kant op 96db/m. Deze set heeft voldoende capaciteit voor ongeveer 350 personen publiek.
2-    Master Audio monitors, 2 stuks, 15” plus hoorn, aktief 550 watt.
3-    Tape rack met: Allen&Heath mengtafel, 2 x draadloze Sennheiser mic 835/945, 2 x minidisc speler, USB speler, galm/echo unit, 2 x Sennheiser G2 In-Ear, uitgebreide EQ, vocalist en een lichtmengtafel.
4-    Yamaha keyboard
5-    Podiumverlichting: 2 x Led PAR. 4 Gekleurde spots per t-bar. Vermogen totaal 100 watt.
        2 x Led Stagelights, eventueel 2 balken met 4 x PAR56 spots. (Extra 2400 watt)
6-    Effect: Rookmachine (klein) 750 watt

Totaal verbruikt vermogen bij volle belasting:
Geluid: 3000 watt (+/- 13 Ampère, Licht en effecten: 900 watt (+/- 4 Ampère)

Voor het doorlussen, (inprikken) zijn er 2 XLR uitgangen aanwezig. (U krijgt 2 x XLR male aansluitingen).